+358 40 8033 037 info@time2leanon.fi

Projektit

Time2LeanOn Oy osallistaa kehitysprojekteissa asiakasyrityksen henkilöstöä. Heitä, jotka tuntevat yrityksen toiminnan kaikkein parhaiten. Tulokset saavutetaan yhdessä visualisoiden ja keskustellen sekä oleelliseen keskittyen. Oikea lopputulos varmistetaan yhteisten päätösten ja toimintasuunnitelman avulla.

Lue, mitä projekteissamme on saatu aikaan,  ja mitä mieltä asiakkaat itse ovat!

Cimcorp Oy on sisälogistiikan robottipohjaisten automaatioratkaisujen pioneeri. Suomessa, Kanadassa ja USA:ssa toimiva Cimcorp-konserni työllistää 300 henkeä ja on toimittanut yli 2000 robottijärjestelmää viiteen maanosaan. Cimcorp-konserni on rengasteollisuuden automaatiojärjestelmien johtavia toimittajia koko maailmassa. Yrityksellä on myös vahva asema elintarviketeollisuuden ja vähittäiskaupan jakelun keräilyjärjestelmien sekä postinjakelun automaation toimittajana.

Cimcorp Oy on uusimassa toiminnanohjausjärjestelmäänsä. Uuden ERP järjestelmän suunnittelun ja käyttöönoton tulee linjautua yrityksen strategiaan ja tukea sitä sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. Time2LeanOn Oy toteutti Cimcorp Oy:lle ERP projektin ja yrityksen strategian linjaus-työpajan. Päivän työpajan aikana, johtoryhmän ja ERP projektin edustajien kanssa,

  • Käytiin läpi nykyinen toimintaprosessi vastuineen
  • Käytiin läpi ERP projektin suunnitelmat ja projektille tunnistettavat haasteet ja mahdollisuudet
  • Linjattiin ERP projekti osa-alueittain yrityksen strategiaan ja tehtiin päätöksiä, joilla ERP projektia ohjataan strategian kannalta oikeaan suuntaan
  • Priorisoitiin ERP projektin osa-alueet niiden kiireellisyyden ja saatavan hyödyn näkökulmista
  • Laadittiin toimintasuunnitelma tunnistettujen haasteiden poistamiseksi ja mahdollisuuksien toteuttamiseksi

Osallistujien arvioita työpajasta ja sen hyödyistä yritykselle:

”Time2LeanOn Oy:n järjestämä LEAN -workshop säästi meiltä useita viikkoja työaikaa ja mahdollisti sen, että yhden päivän aikana päästiin kertaheitoilla konkreettisiin tuloksiin ja linjauksiin.”
Pekka Nurmi
Project Manager

”Päivä oli hyvin järjestetty, kontrolloitu ja jämäkkä kokonaisuus. Time2LeanOn Oy:n fasilitaattori ohjasi prosessia eteenpäin ja haluttuihin tuloksiin päästiin.”
Eeri Elohaka
Controller