+358 40 8033 037 info@time2leanon.fi

Joustava reagointi muutokseen

Muutoksiin joustavasti reagoivassa organisaatiossa jokainen tuntee sekä nykyisen tilanteen että tulevaisuuden vision, ja pystyy itse tekemään arjessa strategian mukaisia valintoja. Luomme työyhteisöllenne edellytykset joustavaan reagointiin muutos-tilanteissa.

Palvelumme

Arvovirtakuvaukset | Prosessien mallintaminen | Prosessien kehittäminen | Strategia-työpajat | Visio-työpajat | Kehityksen työpajat | Muutostyöpajat | Ongelmanratkaisun työpajat | Ideointityöpajat | Kokonaisuuksien ja riippuvuuksien mallintaminen | Konsultointi

ikoni_muutoksen_toteutus_h260

Tarkistuslista

Tarkista oheisen listan avulla, millaisessa valmiudessa työyhteisösi on joustavaan muutokseen reagointiin liittyen:

  •  Koko henkilöstö tuntee yrityksen vision ja strategian sekä niiden toteuttamista ohjaavat arkipäivän päätöksenteon periaatteet
  •  Koko henkilöstö tuntee nykyisen toimintamallin ja se on selkeästi dokumentoitu
  •  Yrityksellämme on prosessiarkkitehtuuri ja prosessikuvaukset, jotka tukevat arvovirtoja ja niiden kehitystä
  •  Henkilöstö on sitoutunut muutoshankkeisiin ja kehitystoimintaan
  •  Yrityskulttuurimme ja johtamismallimme tukevat ketterää kehitysmallia ja jatkuvaa parantamista

Mikäli et vastannut kaikkiin kohtiin kyllä, ota yhteyttä.