+358 40 8033 037 info@time2leanon.fi

Asiakkaan strategiapäivää valmistellessa en voinut olla ajattelematta niitä monia tilanteita työhistoriani aikana, joissa strategiaa on viestitty ja tuotu käytäntöön. Toisissa tilanteissa strategia on jalkautettu kokonaistoimintaan arvoketjujen näkökulmasta, toisissa se on jätetty valumaan siilojen läpi. Arvaatko, kummalla tavalla lopputulos on ollut merkittävämpi?

Tarve strategisille linjauksille syntyy monenlaisista tilanteista. Jokin muuttuu yrityksen toimintaympäristössä tai yrityksen sisällä. Syntyy ajatus uudistumisesta tai uuden mahdollisuuden hyödyntämisestä, yrityksen kilpailukyvyn parantamisesta. Oli lähtökohta mikä tahansa, yrityksen toiminta ei muutu, mikäli strategia ei jalkaudu päivittäisiin toimintoihin. Tarvitaan tiedon jakoa ja ymmärrystä siitä, mitä tavoitellaan ja mihin uusi tai päivitetty tavoite vaikuttaa.

Yritysten toiminta jäsennellään edelleen usein toimintokohtaisiksi organisaatiorakenteiksi. On organisaatio myynnille, tuotekehitykselle, tuotannolle, toimituksille ja niin edelleen. Keskitytään siis rakenteen luomiseen ja hallinnointiin. Suurin osa näkemistäni strategian jalkauttamisista on tehty näihin organisaatiosiiloihin. ”Johto julkisti uuden strategian. Tänään tehtävämme on miettiä, mitä tämä tarkoittaa meidän yksikkömme ja tiimimme näkökulmasta. Mitä me organisaationa voimme tehdä edesauttaaksemme strategian toteutumista?” Kuulostaako tutulta? Strategia kaadetaan organisaatiorakenteeseen ylhäältä ja toivotaan sen valuvan läpi siilojen käytäntöön juuri niin kuin se oli kokonaisuuden kannalta tarkoitettu.

Mutta miksi strategiaa jalkautetaan organisaatio edellä? Viimekädessähän se, mikä tuo yritykselle rahaa, on tuote tai palvelu. Organisaatiorakenteen ohjailu ei paranna toimintaa tuotteen tai palvelun näkökulmasta vaan johtaa pahimmillaan osaoptimointiin, toimintojen turhaan monimutkaistumiseen. Yrityksen on keskityttävä tuotteen tai palvelun syntymiseen tarvittaviin tehtäviin ja optimoitava tuota organisaatioiden läpi kulkevaa arvoketjua varmistaakseen menestyksensä muuttuvissa olosuhteissa.

Miten strategia sitten saadaan jalkautettua arvoketjuihin?

Lähde liikkeelle strategian vaikutuksesta ylätason kokonaisprosessiisi eli tuotteen tai palvelun ylätason arvoketjuun. Tunnista ne prosessin osa-alueet, joissa strateginen linjaus tuo muutostarpeita tai avaa uusia mahdollisuuksia. Muista, että yhdessä tekeminen on hedelmällisempää kuin yksin pohdinta – kerää siis yhteen edustus koko arvoketjusta keskustelemaan ja löytämään haasteet ja mahdollisuudet. Visualisoi sekä prosessi- että muutosvaikutukset varmistaaksesi tehokas kommunikaatio, yhteinen ymmärrys sekä keskustelun pysyminen prosessin haasteissa henkilöitymisen sijaan.

Kun olet käynyt läpi ylätason ja saanut hyvän ymmärryksen prosessialueista, joita muutokset koskevat, siirry kerros syvemmälle. Kuvaa jälleen arvoketjusi seuraavalta tasolta ja kokoa kokonaisuuden toimintojen edustajat yhteen. Mitä syvemmälle prosesseihin etenet, sitä tarkemmat toimintasuunnitelmat saat koottua osana visuaalista työpajaanne. Mikäli strategisen linjauksen vaikutukset ulottuvat tietojärjestelmätasolle asti, ota mukaan järjestelmämuutosten visualisointi eri prosessivaiheisiin. Arvoketjujesi kuvaukset parantavat kommunikaatiotasi ja ymmärrystä strategian vaikutuksista, ja luodut toimintasuunnitelmat auttavat jalkauttamaan muutokset päivittäiseen toimintaan tuotteesi tai palvelusi näkökulmasta.

Jos visualisointi ja fasilitointi ei tunnu luontevalta, ei hätää – apua on saatavilla!

 

Ei ole yhdentekevää, miten strategisen viestisi toimitat.